Metsästysohje

 

Seura
Yhdistysinfo
Ilmoitustaulu
Jaostot
Metsästys
Historiaa
Yhteystiedot
Vieraskirja
Linkkejä

Ilmainen www-laskuri

 

Sivut avattu

2.5.2005

Hirviporukka Metsästysohje Metsästysajat

      HIRVENMETSÄSTYSSÄÄNNÖT 2018                              Tulostusversio (pdf)                                                                                          

                                                                    

          HIRVENMETSÄSTYKSESSÄ TARVITTAVAT LUPAPAPERIT

     Aseenkantolupa ja metsästyskortti (tai ”oma riista”- liittymä). 

     Koiran rokotustodistus vesikauhua vastaan, voimassa 3 vuotta.

 

MITÄ METSÄSTETÄÄN JA MITEN METSÄSTETÄÄN

  Metsästys tapahtuu metsästyslain ja -asetuksien mukaan metsästyksenjohtajan valvonnassa ja hänen käskyjä noudattaen. Varsinaisen metsästyksen johtajan poissa ollessa, on jahdissa oltava mukana joku syyskokouksessa valittu varajohtaja.

   Seuralla on vuonna 2018 luvat 11 + 8 hirveen. Lihanjaossa seurassa on 29 metsästäjää.

  Metsästys jakaantuu ajallisesti kahteen vaiheeseen; 1.- 20.9.2018 ja 13.10. – 15.1.2019 (tammikuun aikana ilman koiraa). Ensimmäisen vaiheen aikana ei järjestetä varsinaisia yhteisjahteja, vaan jokainen saa metsästää haluamansa aikana, kunhan edellisen kohdan mukainen metsästyksen johtaja on paikalla ja varsinaiselle metsästyksen johtajalle on asiasta kerrottu. Metsälle menosta porukan kerääjä ilmoittaa whatsapilla muille kokoontumisajan ja –paikan. Ensimmäisen jakson aikana hirven kaatajan on varmistettava, että kaadetulle hirvelle on jakajat (aikuiselle neljä (4) ja vasalle yksi (1).

   Toinen metsästysjakso alkaa la 13.10.2018 klo 07.00 Jaatilan pallokentältä. Ensimmäinen iso hirvi on seuran peijaishirvi. Sen jälkeen aikuiselle hirvelle arvotaan neljä (4) jakajaa ja vasalle kaksi (2) jakajaa. Kun kaikki metsästäjät ovat saaneet lihaosuutensa, jatketaan metsästystä siten, että metsästämässä mukana olevat jakavat kaadetun aikuisen hirven (4 henkilöä). Kaksi (2) ensimmäistä vasaa kuuluu seuralle. Tämän jälkeen kaatuvat vasat jakaa kaksi (2) henkilöä. Toisen jakokierroksen aikana jakajia hirveä kohden voi olla enemmän kuin edellä mainitut; metsästävä porukka voi sopia asian keskenään yksimielisellä päätöksellä.

   Metsästyksessä noudatetaan ns. ”vasasuoja”-periaatetta; vasallista emää ei ammuta.

  Kaikki hirvet on tuotava hirvitallille, ellei asiasta erikseen sovita metsästyksen johtajan kanssa.Lihaosuuksien saajat pyritään arpomaan välittömästi kaadon jälkeen, jolloin he hoitavat pääsääntöisesti kaadetun hirven käsittelyn. Ampuja on aina mukana jaossa, ellei hän ole jo saanut osuuttaan. Arvontaan otetaan mukaan ensin ne henkilöt, jotka ovat metsästämässä kaadettua hirveä, toissijaisesti muut samanaikaisesti metsällä olijat.

   Ampuja on vastuussa kaadetun hirven sekä sen koordinaattien ilmoittamisesta metsästyksenjohtajalle (pyrittävä tekemään saalisilmoitus ”Oma riista”-palvelun kautta). Ampuja vastaa valtion maalle kaadetun hirven kuljettamisesta, käsittelystä, kaatopaalun tekemisestä jne.  

  Hirvijahdin aikana muun riistan tai vahinkoeläimen ampuminen on kielletty pl. karhu. Karhun saa ampua, jos sen kaatoon liittyvät asiat ovat kunnossa (lupia jäljellä, karhukortti). Ammuttu karhu kuuluu jahdissa olleelle porukalle. Erillisen metsästyksen yhteydessä kaadettu karhu kuuluu ampujalle.

   Tornilinjalla maassa ollessa pitkin linjaa ampuminen on kielletty. Yhteismetsästyksessä tornilinjalla aseen saa ladata vasta tornissa.

   Hirveä ammuttaessa tornilinjalla, tornista saa poistua vain metsästyksenjohtajan luvalla.

   Sovitun passipaikan vaihtaminen mahdollisen hirvihavainnon takia ei ole sallittua ilman metsästyksenjohtajan lupaa.  

   Valtion mailla hirven metsästämiseen on saatava metsästyksenjohtajan lupa (alueiden yhteiskäyttö).

   Metsästyssääntöjen rikkomisesta seuraa tapauksesta riippuva metsästyskielto.

   Metsästyksenjohtaja tekee/hyväksyy saalis- ja havaintoilmoitukset ”Oma riista”-palvelussa.

 

Metsästyksen johtajat:

Juha Suomalainen     Jorma Tourunen       Tuomas Suominen      Pekka Miettunen      Juha Vaarala
Markku Rytkönen       Juha Lappeteläinen  Markku Siekkinen       Arvo Tikkala            Ari Putaansuu
Harri Siekkinen

Hirvitallin avaimet: 

On joka toisella sällillä.                               

PetPyy:n hirvenmetsästystä koskevat asiat on käsitelty seuran syyskokouksessa, jonka pöytäkirja löytyy osoitteesta petpyy.net. Jahtiin osallistuvien henkilöiden puhelinnumerot löytyvät hirvitallin ilmoitustaululta. Kukin metsästäjä on velvollinen ilmoittamaan niihin tulevista muutoksista. 

 

 

 

Takaisin

                                                                                                                                                                      

Muokattu viimeksi: 15.08.2018

© Copyright Petäjäisen Pyytömiehet ry 2005

Seura Pääsivu