Metsästysohje

 

Seura
Yhdistysinfo
Ilmoitustaulu
Jaostot
Metsästys
Historiaa
Yhteystiedot
Vieraskirja
Linkkejä

Ilmainen www-laskuri

 

Sivut avattu

2.5.2005

Hirviporukka Metsästysohje Metsästysajat

      HIRVENMETSÄSTYSSÄÄNNÖT 2019                              Tulostusversio (pdf)                                                                                          

                                                                    

         

HIRVENMETSÄSTYKSESSÄ TARVITTAVAT LUPAPAPERIT

bullet

    Aseenkantolupa, metsästyskortti ja ampumakokeen suorituslappu (tai vastaavat tiedot ”oma riista”- liittymästä).

bullet

    Koiran rokotustodistus vesikauhua vastaan, voimassa 3 vuotta.

 

MITÄ METSÄSTETÄÄN JA MITEN METSÄSTETÄÄN

bullet

    Metsästys tapahtuu metsästyslain ja -asetuksien mukaan metsästyksenjohtajan valvonnassa ja hänen käskyjä noudattaen. Varsinaisen metsästyksen johtajan poissa ollessa, on kyseisen jahdin johtajaksi määrättävä joku syyskokouksessa valittu varajohtaja. Tämä valinta on oltava kaikkien metsästäjien tiedossa sekä se on ilmoitettava varsinaiselle metsästyksen johtajalle.

bullet

    Seuralla on vuonna 2019 luvat 11 + 7 hirveen. Lihanjaossa on 28 metsästäjää.

bullet

   Metsästys jakaantuu ajallisesti kahteen vaiheeseen; 1.- 20.9.2019 ja 12.10. – 15.1.2019 (tammikuun aikana ilman koiraa). Ensimmäisen vaiheen aikana pyritään kaatamaan ainakin peijaishirvi. Muille mahdollisesti kaatuville hirville ko. jakson aikana jakajia on aikuiselle neljä (4) ja vasalle yksi (1). Ensimmäisen kauden avaus suoritetaan Jaatilan pallokentällä su 1.9.2019 klo 07.00.

bullet

  Toinen metsästysjakso alkaa la 12.10.2019 klo 07.00. Ensimmäinen iso hirvi on peijaishirvi (jos ei ole kaatunut aloitusjaksolla). Sen jälkeen aikuiselle hirvelle arvotaan neljä (4) ja vasalle kaksi (2) jakajaa. Kun kaikki metsästäjät ovat saaneet lihaosuutensa, jatketaan metsästystä siten, että seuraava aikuinen jaetaan maanomistajille ja loput vasat (minimissä 2 ja maksimissa 7) seuralle. Mahdollisesti jaosta ylijäävät aikuiset hirvet purkitetaan.

bullet

    Metsästyksessä noudatetaan ns. ”vasasuoja”-periaatetta; vasallista emää ei ammuta.

bullet

   Varsinainen metsästyksen johtaja voi harkintansa mukaan muuttaa em. jakoa tai järjestystä, ottaen huomioon metsästäjien yhdenvertaisuusperiaatteen.

bullet

   Kaikki hirvet on tuotava hirvitallille, ellei asiasta erikseen sovita varsinaisen metsästyksen johtajan kanssa. Lihaosuuksien saajat pyritään arpomaan välittömästi kaadon jälkeen, jolloin he hoitavat kaadetun hirven käsittelyn. Ampuja on aina mukana jaossa, ellei hän ole jo saanut osuuttaan. Peijaishirven ampuja on mukana seuraavassa jaossa, jollei hän ole saanut vielä osuuttaan. Arvontaan otetaan mukaan ensin ne henkilöt, jotka ovat metsästämässä kaadettua hirveä, toissijaisesti muut samanaikaisesti muualla metsällä olijat.

bullet

   Ampuja on vastuussa kaadetun hirven tietojen sekä sen kaatopaikan koordinaattien ilmoittamisesta metsästyksenjohtajalle (pyrittävä tekemään saalisilmoitus ”Oma riista”-palvelun kautta). Ampuja vastaa valtion maalle kaadetun hirven kuljettamisesta, käsittelystä, jne.

bullet

   Hirvijahdin aikana muun riistan tai vahinkoeläimen ampuminen on kielletty pl. karhu tai kauris. Karhun saa ampua, jos sen kaatoon liittyvät asiat ovat kunnossa (lupia jäljellä, karhukortti). Ampuja vastaa em. asioista. Ammuttu karhu/kauris kuuluu aina ampujalle. Mahdollinen kauriin metsästys selvitetään aina erikseen ennen kyseisen metsästystapahtuman alkua.

bullet

   Tornilinjalla maassa ollessa pitkin linjaa ampuminen on kielletty. Yhteismetsästyksessä tornilinjalla aseen saa ladata vasta tornissa.

bullet

    Hirveä ammuttaessa tornilinjalla, torneista saa poistua vain metsästyksenjohtajan luvalla.

bullet

   Sovitun passipaikan vaihtaminen mahdollisen hirvihavainnon takia ei ole sallittua ilman metsästyksenjohtajan lupaa.

bullet

    Valtion mailla hirven metsästämiseen on saatava metsästyksenjohtajan lupa (alueiden yhteiskäyttö).

bullet

    Metsästyssääntöjen rikkomisesta seuraa tapauksesta riippuva metsästyskielto.

bullet

    Metsästyksenjohtaja tekee/hyväksyy saalis- ja havaintoilmoitukset ”Oma riista”-palvelussa.

 Metsästyksen johtajat:

Juha Suomalainen, Jorma Tourunen, Tuomas Suominen, Pekka Miettunen, Juha Vaarala, Markku Rytkönen, Juha Lappeteläinen, Markku Siekkinen,
Arvo Tikkala, Ari Putaansuu, Harri Siekkinen

 Hirvitallin avaimet:

On joka toisella sällillä.

PetPyy:n hirvenmetsästystä koskevat asiat on käsitelty seuran syyskokouksessa, jonka pöytäkirja löytyy osoitteesta petpyy.net. Kaikki seuran hirvenmetsästäjät on liitetty samaan ”Whatsappi”- ryhmään

 

 

 

Takaisin

                                                                                                                                                                      

Muokattu viimeksi: 21.08.2019

© Copyright Petäjäisen Pyytömiehet ry 2005

Seura Pääsivu