Metsästysohje

 

Seura
Yhdistysinfo
Ilmoitustaulu
Jaostot
Metsästys
Historiaa
Yhteystiedot
Vieraskirja
Linkkejä

Ilmainen www-laskuri

 

Sivut avattu

2.5.2005

Hirviporukka Metsästysohje Metsästysajat

      HIRVENMETSÄSTYSSÄÄNNÖT 2017                              Tulostusversio (pdf)                                                                                          

HIRVENMETSÄSTYKSESSÄ TARVITTAVAT LUPAPAPERIT

     aseenkantolupa ja metsästyskortti (tai ”oma riista”- liittymä)
   koiran rokotustodistus vesikauhua vastaan, voimassa 3 v.
 

MITÄ METSÄSTETÄÄN JA MITEN METSÄSTETÄÄN

     Metsästys tapahtuu metsästyslain ja -asetuksien mukaan metsästyksenjohtajan valvonnassa ja hänen käskyjä noudattaen.
     Metsästys aloitetaan lauantaina 2.9.2017 klo 7.00, jolloin kokoonnutaan Jaatilan pallokentälle. 2.-15.9.2017 väisenä aikana
     metsästetään pelkästään isoa peijaishirveä. Metsästys jatkuu 14.10.2017 klo 7.00.
     Metsästyksenjohtaja määrittää metsästettävät hirvet aina kunkin jahtipäivän alussa. Seuralla on vuonna 2017 luvat
     6 + 6 hirveen. Metsästyksessä noudatetaan 1 hirvi/ampuja/päivä suositusta.
     Metsästyksessä noudatetaan ns. "vasasuoja"-periaatetta; vasallista emää ei ammuta.
  Hirvet jaetaan syyskokouksessa sovitun mukaisesti (aikuista kohden 4 jakajaa ja vasaa kohden 2 jakajaa). 2 viimeistä vasaa
     menevät seuralle myyntiä varten.
    Kaikki hirvet on tuotava hirvitallille. Lihaosuuksien saajat pyritään arpomaan välittömästi kaadon jälkeen, jolloin he hoitavat
     pääsääntöisesti kaadetun hirven käsittelyn. Ampuja on aina mukana jaossa, ellei hän ole jo saanut osuuttaan. Arvontaan otetaan
     mukaan ensin ne henkilöt, jotka ovat kaatopäivänä metsästämässä.
     Ampuja on vastuussa kaadetun hirven sekä sen koordinaattien ilmoittamisesta metsästyksenjohtajalle (pyrittävä tekemään
     saalisilmoitus "Oma riista" -palvelun kautta). Ampuja vastaa valtion maalle kaadetun hirven kuljettamisesta, käsittelystä,
     kaatopaalun tekemisestä jne.
     Hirvijahdin aikana muun riistan tai vahinkoeläimen ampuminen on kielletty pl. karhu. Karhun saa ampua, jos sen kaatoon
     liittyvät asiat ovat kunnossa (lupia jäljellä, karhukortti). Ammuttu karhu kuuluu jahdissa olleelle porukalle. Erillisen metsästyksen
     yhteydessä kaadettu karhu kuuluu ampujalle.
     Tornilinjalla maassa ollessa pitkin linjaa ampuminen on kielletty. Yhteismetsästyksessä tornilinjalla aseen saa ladata vasta tornissa.
     Hirveä ammuttaessa tornilinjalla, tornista saa poistua vain metsästyksenjohtajan luvalla.
     Sovitun passipaikan vaihtaminen mahdollisen hirvihavainnon takia ei ole sallittu ilman metsästyksenjohtajan lupaa.
     Valtion mailla hirven metsästämiseen on saatava metsästyksenjohtajan lupa (alueiden yhteiskäyttö).
     Metsästyssääntöjen rikkomisesta seuraa tapauksesta riippuva metsästyskielto.
     Metsästyksenjohtaja tekee/hyväksyy saalis- ja havaintoilmoitukset ”Oma riista” -palvelussa. 
 

Metsästyksenjohtaja ja varajohtajat:

Juha Suomalainen   Jorma Tourunen Tuomas Suominen   Pekka Miettunen  Juha Vaarala
Markku Rytkönen   Juha Lappeteläinen  Markku Siekkinen Arvo Tikkala  Ari Putaansuu

Hirvitallin avaimet: 

Jorma Tourunen   Tuomas Suominen   Esa Hirvaskari Markku Rytkönen   


PetPyyn hirvenmetsästystä koskevat asiat on käsitelty seuran syyskokouksessa, jonka pöytäkirja löytyy osoitteesta petpyy.net.
Jahtiin osallistuvien henkilöiden puhelinnumerot löytyvät hirvitallin ilmoitustaululta. Kukin metsästäjä on velvollinen
ilmoittamaan niihin tulevista muutoksista.

 

 

 

Takaisin

                                                                                                                                                                      

Muokattu viimeksi: 24.08.2017

© Copyright Petäjäisen Pyytömiehet ry 2005

Seura Pääsivu