Metsästysohje

 

Seura
Yhdistysinfo
Ilmoitustaulu
Jaostot
Metsästys
Historiaa
Yhteystiedot
Vieraskirja
Linkkejä

Ilmainen www-laskuri

 

Sivut avattu

2.5.2005

Hirviporukka Metsästysohje Metsästysajat

 HIRVENMETSÄSTYSSÄÄNNÖT 2022                              Tulostusversio (pdf)                                                                                          

                                                                    

 

PETÄJÄISEN PYYTÖMIEHET RY HIRVENMETSÄSTYSSÄÄNNÖT 2021

HIRVENMETSÄSTYKSESSÄ TARVITTAVAT LUPAPAPERIT

bullet Aseenkantolupa, metsästyskortti ja ampumakokeen suorituslappu (tai vastaavat tiedot "oma riista"- liittymästä). 

MITÄ METSÄSTETÄÄN JA MITEN METSÄSTETÄÄN

bullet Metsästys tapahtuu metsästyslain ja -asetuksien mukaan metsästyksenjohtajan valvonnassa ja hänen käskyjä noudattaen. Varsinaisen metsästyksen johtajan poissa ollessa, on kyseisen jahdin johtajaksi määrättävä joku syyskokouksessa valittu varajohtaja. Tämä valinta on oltava kaikkien metsästäjien tiedossa sekä se on ilmoitettava varsinaiselle metsästyksen johtajalle.
 
bulletSeuralla on vuonna 2022 luvat 5 + 6 hirveen. Lihanjaossa on 24 metsästäjää.
 
bullet Metsästys jakaantuu ajallisesti kahteen vaiheeseen; 1.- 20.9.2022 ja 1.10.2022 – 15.1.2023 (tammikuun aikana ilman koiraa). Ensimmäisen kauden yhteisjahdin avaus suoritetaan Petäjäispirtin P-paikalla la 3.9.2022 klo 07.00.
 
bullet Kaatuneet hirvet jaetaan seuraavasti: 4 aikuista jaetaan metsästäjille siten, että jakajia hirveä kohden on 4 henkilöä. 4 ensimmäistä vasaa jaetaan metsästäjille siten, että vasaa kohden on 2 jakajaa. Yksi tarpeeksi suuri aikuinen osoitetaan seuralle peijaisia varten (sopivuuden hyväksyy seuran puheenjohtaja/metsästyksen johtaja). Kaksi viimeistä vasaa osoitetaan seuralle huutokaupattavaksi. Metsästyksessä noudatetaan ns. ”vasasuoja”-periaatetta; vasallista emää ei ammuta. Rhy suosittelee säästämään ensimmäisellä metsästysjaksolla isoja > 3-4 piikkiä puolella olevia sonneja kiimaa varten. Samoin suositus on suojella kaksoisvasallisia naaraita.
 
bullet Varsinainen metsästyksen johtaja voi harkintansa mukaan muuttaa em. jakoa tai järjestystä, ottaen huomioon metsästäjien yhdenvertaisuusperiaatteen.
 
bullet Kaikki hirvet on tuotava hirvitallille, ellei asiasta erikseen sovita varsinaisen metsästyksen johtajan kanssa. Lihaosuuksien saajat pyritään arpomaan välittömästi kaadon jälkeen, jolloin he hoitavat kaadetun hirven käsittelyn. Ampuja on mukana jaossa jos yllämainitut jakoehdot eivät sitä rajoita. Seuralle menevien hirvien ampuja on mukana seuraavassa jaossa, jollei hän ole saanut vielä osuuttaan. Arvontaan otetaan mukaan ensin ne henkilöt, jotka ovat metsästämässä kaadettua hirveä, toissijaisesti muut samanaikaisesti muualla metsällä olijat. Jakajat huolehtivat teurasjätteiden asiallisesta käsittelystä.
 
bullet  Ampuja on vastuussa kaadetun hirven tietojen sekä sen kaatopaikan koordinaattien ilmoittamisesta metsästyksenjohtajalle (pyrittävä tekemään saalisilmoitus ”Oma riista”-palvelun kautta). Ampuja vastaa valtion maalle kaadetun hirven kuljettamisesta, käsittelystä,  jne.  
 
bullet Peltojahtiin menijä ilmoittaa paikkansa yleisessä whatsappi-ryhmässä. Peltojahtiin menijällä on oltava tiedossa jakajat mahdollisen kaadon tapahduttua.
 
bullet Hirvijahdin aikana muun riistan tai vahinkoeläimen ampuminen on kielletty pl. karhu. Karhun saa ampua, jos sen kaatoon liittyvät asiat ovat kunnossa (lupia jäljellä, karhukortti). Ampuja vastaa em. asioista. Ammuttu karhu kuuluu kyseisen jahdin osallistujille; ampujalle kuuluu kallo, turkki ja siitinluu.
 
bullet Metsästäjä nousee torniin omalla vastuullaan. Jos tornin rakenteessa on turvallisuutta vaarantavia vikoja, on niistä ilmoitettava välittömästi metsästyksen johtajalle.  Yhteismetsästyksessä aseen saa ladata vasta tornissa tai sovitussa passipaikassa. Tornista tai muusta passipaikasta saa poistua vain metsästyksenjohtajan luvalla.
 
bulletValtion mailla hirven metsästämiseen on saatava metsästyksenjohtajan lupa (alueiden yhteiskäyttö).
 
bulletMetsästyssääntöjen rikkomisesta seuraa tapauksesta riippuva metsästyskielto.
 
bulletMetsästyksenjohtaja tekee/hyväksyy saalis- ja havaintoilmoitukset "Oma riista"-palvelussa.

Metsästyksen johtajat:

Juha Suomalainen
Varajohtajat: Jorma Tourunen Tuomas Suominen, Juha Vaarala, Arvo Tikkala ja Harri Siekkinen

Hirvitallin avaimet: On joka toisella sällillä.

 

PetPyy:n hirvenmetsästystä koskevat asiat on käsitelty seuran syyskokouksessa, jonka pöytäkirja löytyy osoitteesta petpyy.net. Kaikki seuran hirvenmetsästäjät on liitetty samaan ”Whatsappi”- ryhmään

 

 

 

Takaisin

                                                                                                                                                                      

Muokattu viimeksi: 25.08.2022

© Copyright Petäjäisen Pyytömiehet ry 2005

Seura Pääsivu