Metsästysohje

 

Seura
Yhdistysinfo
Ilmoitustaulu
Jaostot
Metsästys
Historiaa
Yhteystiedot
Vieraskirja
Linkkejä

Ilmainen www-laskuri

 

Sivut avattu

2.5.2005

Hirviporukka Metsästysohje Metsästysajat

 HIRVENMETSÄSTYSSÄÄNNÖT 2021                              Tulostusversio (pdf)                                                                                          

                                                                    

 

PETÄJÄISEN PYYTÖMIEHET RY HIRVENMETSÄSTYSSÄÄNNÖT 2021

HIRVENMETSÄSTYKSESSÄ TARVITTAVAT LUPAPAPERIT

bullet Aseenkantolupa, metsästyskortti ja ampumakokeen suorituslappu (tai vastaavat tiedot "oma riista"- liittymästä).
bullet Koiran rokotustodistus vesikauhua vastaan, voimassa 3 vuotta.

MITÄ METSÄSTETÄÄN JA MITEN METSÄSTETÄÄN

bulletMetsästys tapahtuu metsästyslain ja -asetuksien mukaan metsästyksenjohtajan valvonnassa ja hänen käskyjä noudattaen. Varsinaisen metsästyksen johtajan poissa ollessa, on kyseisen jahdin johtajaksi määrättävä joku syyskokouksessa valittu varajohtaja. Tämä valinta on oltava kaikkien metsästäjien tiedossa sekä se on ilmoitettava varsinaiselle metsästyksen johtajalle.
 
bulletSeuralla on vuonna 2021 luvat 8 + 8 hirveen. Lihanjaossa on 23 metsästäjää.
 
bulletMetsästys jakaantuu ajallisesti kahteen vaiheeseen; 1.- 20.9.2021 ja 2.10. – 15.1.2021 (tammikuun aikana ilman koiraa). Ensimmäisen kauden yhteisjahdin avaus suoritetaan Petäjäspirtin P-paikalla la 4.9.2021 klo 07.00.
 
bulletKaatuneet hirvet jaetaan seuraavasti: 6 aikuista jaetaan metsästäjille siten, että jakajia hirveä kohden on 4 henkilöä. 2 aikuista osoitetaan seuralle (1 peijaisiin/maanomistajille ja 1 myyntiin/mahdolliseen jalostukseen). Vaihtoehtoisesti jako-osuus voi olla ½ vasaa (ensimmäisellä jaksolla kokonainen vasa), riippuen vasojen myyntitilanteesta. Toisen jakson ensimmäiset vasat, joista on ennakkoon olemassa ostotarjous menevät myyntiin. Metsästyksen johtaja ilmoittaa, milloin pyydetään seuran hirviä. Tämä riippuu mm. päätöksestä peijaisten pitämisestä ja em. vasatilanteesta. Jakamattomat vasat sekä mahdolliset jakojäännökset aikuisista menevät seuralla.
 
bulletMetsästyksessä noudatetaan ns. "vasasuoja"-periaatetta; vasallista emää ei ammuta.
 
bulletVarsinainen metsästyksen johtaja voi harkintansa mukaan muuttaa em. jakoa tai järjestystä, ottaen huomioon metsästäjien yhdenvertaisuusperiaatteen.
 
bulletKaikki hirvet on tuotava hirvitallille, ellei asiasta erikseen sovita varsinaisen metsästyksen johtajan kanssa.Lihaosuuksien saajat pyritään arpomaan välittömästi kaadon jälkeen, jolloin he hoitavat kaadetun hirven käsittelyn. Ampuja on mukana jaossa jos yllämainitut jakoehdot eivät sitä rajoita. Seuralle menevien hirvien ampuja on mukana seuraavassa jaossa, jollei hän ole saanut vielä osuuttaan. Arvontaan otetaan mukaan ensin ne henkilöt, jotka ovat metsästämässä kaadettua hirveä, toissijaisesti muut samanaikaisesti muualla metsällä olijat. Jakajat huolehtivat teurasjätteiden asiallisesta käsittelystä.
 
bulletAmpuja on vastuussa kaadetun hirven tietojen sekä sen kaatopaikan koordinaattien ilmoittamisesta metsästyksenjohtajalle (pyrittävä tekemään saalisilmoitus "Oma riista"-palvelun kautta). Ampuja vastaa valtion maalle kaadetun hirven kuljettamisesta, käsittelystä, jne.
 
bulletPeltojahtiin menijä ilmoittaa paikkansa yleisessä whatsappi-ryhmässä. Yhteisjahdin aikana käytetään yleistä whatsappi-ryhmää muistaen viestikuri.
 
bulletHirvijahdin aikana muun riistan tai vahinkoeläimen ampuminen on kielletty pl. karhu. Karhun saa ampua, jos sen kaatoon liittyvät asiat ovat kunnossa (lupia jäljellä, karhukortti). Ampuja vastaa em. asioista. Ammuttu karhu kuuluu kyseisen jahdin osallistujille; ampujalle kuuluu kallo, turkki ja siitinluu.
 
bulletMetsästäjä nousee torniin omalla vastuullaan. Jos tornin rakenteessa on turvallisuutta vaarantavia vikoja, on niistä ilmoitettava välittömästi metsästyksen johtajalle. Yhteismetsästyksessä aseen saa ladata vasta tornissa tai sovitussa passipaikassa. Tornista tai muusta passipaikasta saa poistua vain metsästyksenjohtajan luvalla.
 
bulletValtion mailla hirven metsästämiseen on saatava metsästyksenjohtajan lupa (alueiden yhteiskäyttö).
 
bulletMetsästyssääntöjen rikkomisesta seuraa tapauksesta riippuva metsästyskielto.
 
bulletMetsästyksenjohtaja tekee/hyväksyy saalis- ja havaintoilmoitukset "Oma riista"-palvelussa.

Metsästyksen johtajat:

Juha Suomalainen Jorma Tourunen Tuomas Suominen Juha Vaarala Markku Rytkönen
Juha Lappeteläinen Markku Siekkinen Arvo Tikkala Ari Putaansuu Harri Siekkinen

Hirvitallin avaimet: On joka toisella sällillä.

 

PetPyy:n hirvenmetsästystä koskevat asiat on käsitelty seuran syyskokouksessa, jonka pöytäkirja löytyy osoitteesta petpyy.net. Kaikki seuran hirvenmetsästäjät on liitetty samaan ”Whatsappi”- ryhmään

 

 

 

Takaisin

                                                                                                                                                                      

Muokattu viimeksi: 25.08.2021

© Copyright Petäjäisen Pyytömiehet ry 2005

Seura Pääsivu